• آخرین ارسالات
 • پرطرفدارترین موضوعات
 • پربازدیدترین موضوعات

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :biggrinIRSAT:
  Biggrin
  Biggrin
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :a26IRSAT:
  A26
  A26
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :a11IRSaT:
  A11IRSaT
  A11IRSaT
 • :a42IRSAT:
  A42
  A42
 • :051:
  051
  051
 • :a24IRSAT:
  A24
  A24
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :a09IRSAT:
  A09IRSAT
  A09IRSAT
 • :a39IRSAT:
  A39
  A39
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a23IRSAT:
  A23
  A23
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :a08IRSAT:
  A08IRSAT
  A08IRSAT
 • :a38IRSAT:
  A38
  A38
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :a2IRSAT1:
  A21
  A21
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :a06IRSAt:
  A06IRSAt
  A06IRSAt
 • :a37IRSAT:
  A37
  A37
 • :busted_red:
  Busted Red
  Busted Red
 • :a20IRSAT:
  A20
  A20
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :a04IRSAT:
  A04IRSAT
  A04IRSAT
 • :a36IRSAT:
  A36
  A36
 • :dast:
  Dast
  Dast
 • IRSAT:a19:
  A19
  A19
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :a02IRSAT:
  A02IRSAT
  A02IRSAT
 • :IRSATa35:
  A35
  A35
 • :oky:
  Oky
  Oky
 • :a16IRSAT:
  A16IRSAT
  A16IRSAT
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :sadwalk:
  Sadwalk
  Sadwalk
 • :a3IRSAT1:
  A31
  A31
 • :s13:
  S13
  S13
 • :a15IRSAt:
  A15IRSAt
  A15IRSAt
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :IRSATa30:
  A30
  A30
 • :a14IRSAT:
  A14IRSAT
  A14IRSAT
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :in_love:
  In Love
  In Love
 • :a29IRSAT:
  A29
  A29
 • :a13IRSAT:
  A13IRSAT
  A13IRSAT
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :bs_iloveyou:
  Bs Iloveyou
  Bs Iloveyou
 • :a27IRSAT:
  A27
  A27
 • :a12IRSat:
  A12IRSat
  A12IRSat