• آخرین ارسالات
 • پرطرفدارترین موضوعات
 • پربازدیدترین موضوعات

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :IRSATa35:
  A35
  A35
 • :oky:
  Oky
  Oky
 • :a16IRSAT:
  A16IRSAT
  A16IRSAT
 • :sadwalk:
  Sadwalk
  Sadwalk
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :a3IRSAT1:
  A31
  A31
 • :s13:
  S13
  S13
 • :a15IRSAt:
  A15IRSAt
  A15IRSAt
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :IRSATa30:
  A30
  A30
 • :a14IRSAT:
  A14IRSAT
  A14IRSAT
 • :in_love:
  In Love
  In Love
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :a29IRSAT:
  A29
  A29
 • :a13IRSAT:
  A13IRSAT
  A13IRSAT
 • :bs_iloveyou:
  Bs Iloveyou
  Bs Iloveyou
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :a27IRSAT:
  A27
  A27
 • :a12IRSat:
  A12IRSat
  A12IRSat
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :biggrinIRSAT:
  Biggrin
  Biggrin
 • :a26IRSAT:
  A26
  A26
 • :a11IRSaT:
  A11IRSaT
  A11IRSaT
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :051:
  051
  051
 • :a42IRSAT:
  A42
  A42
 • :a24IRSAT:
  A24
  A24
 • :a09IRSAT:
  A09IRSAT
  A09IRSAT
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a39IRSAT:
  A39
  A39
 • :a23IRSAT:
  A23
  A23
 • :a08IRSAT:
  A08IRSAT
  A08IRSAT
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :a38IRSAT:
  A38
  A38
 • :a2IRSAT1:
  A21
  A21
 • :a06IRSAt:
  A06IRSAt
  A06IRSAt
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :a37IRSAT:
  A37
  A37
 • :busted_red:
  Busted Red
  Busted Red
 • :a20IRSAT:
  A20
  A20
 • :a04IRSAT:
  A04IRSAT
  A04IRSAT
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :a36IRSAT:
  A36
  A36
 • :dast:
  Dast
  Dast
 • IRSAT:a19:
  A19
  A19
 • :a02IRSAT:
  A02IRSAT
  A02IRSAT
 • :mad:
  Mad
  Mad