سلام
چطوری میشه درگاه پرداخت متصل کرد ، طبق مطالعاتم از اینجا فهمیدم که اول باید برم یه سری مدارک آماده کنم و بفرستم تا تایید بشه بعد اصلا برم سر بحث اتصالش.